Den nye persondataforordning er en ny fælles EU lov, som trådte i kraft den 25. maj 2018. Formålet med loven er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners oplysninger.

Som led i indgåelsen af aftale om udførsel af arbejde for dig/jer, behandler CB Entrepriser A/S en række almindelige personoplysninger om dig/jer, som f. eks navn, adresse, e-mail, telefon-nr. og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig/jer en række oplysninger.

CB Entrepriser A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

CB Entrepriser

Egebjergvej 6, 4720 Præstø

Tlf. 40 89 28 23

Mailadresse: sb@cbentrepriser.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udføre aftalen

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1.

Dine personoplysninger vil, såfremt det er relevant for aftalen, blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere m.m. med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler CB Entrepriser A/S almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder, såfremt der er behov for dette.

CB Entrepriser A/S vil opbevare/gemme dine oplysninger, så længe de er relevante for os.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, CB Entrepriser A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).​

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at CB Entrepriser A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

CB Entrepriser A/S

Fandt du ikke, hvad du ledte efter?

Om CB Entrepriser A/S

CVR: 31759382

Egebjergvej 6, 4720 Præstø

Tlf.: 40 89 28 23

E-mail: ​cb@cbentrepriser.dk

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke